Bản sao vàng Oscar Statue

Chi tiết sản phẩm

Bản sao vàng Oscar Statue

Academy Awards Replica Oscar Trophy gắn lên một tấm đá cẩm thạch đen tròn cơ sở và cá nhân hoá vàng flexi. thực hiện bằng đồng thau.

Yêu cầu thông tin